新2最新登录址(www.zq18.vip):Năm 2023, nhiều công việc cơ quan nhà nước không cần công chức, viên chức

admin 2天前 社会 10 1

新2最新登录址www.zq18.vip)实时更新发布最新最快最有效的新2最新登录网址,包括新2最新登录手机网址,新2最新登录备用网址,皇冠新2最新登录网址,新2最新登录足球网址,新2最新登录网址大全。

,

Theo Điều 4, Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan này được thực hiện hợp đồng lao động đối với nhiều nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý; các công việc chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

Một số công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo hình thức hợp đồng (Ảnh minh họa: Q.A.).

Các công việc quy định tại Điều 4 này được ký kết hợp đồng bằng văn bản. Trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản.

Các loại hợp đồng được ký kết bao gồm: Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan; hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nghị định này.

Theo Điều 6 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; trường hợp không có đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu thì ký kết hợp đồng lao động với cá nhân để thực hiện công việc nêu trên.

Điều 9 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký kết hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị.

Đặc biệt, Điều 9 của nghị định này có điều khoản riêng dành cho UBND TP trực thuộc trung ương, nơi tổ chức chính quyền đô thị và nơi thí điểm tổ chức chính quyền đô thị.

Theo đó, những nơi trên có thể căn cứ vào quy mô dân số, điều kiện về ngân sách, đặc thù về kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc mà quyết định việc ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị, tổ chức ngoài công lập để thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực giáo dục và y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Nguyên tắc là phải bảo đảm không làm tăng tổng chi ngân sách thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý nằm trên địa bàn các địa phương nêu trên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý ở Trung ương quyết định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/2/2023.

Bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết hơn các quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập TẠI ĐÂY.

网友评论

  • (*)

最新评论

文章归档

站点信息

  • 文章总数:10801
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:4684
  • 评论总数:6889
  • 浏览总数:849096